TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Hynghien
[BH][Hoàn] Dạ Oanh cùng Tường Vi | Hà Tiên Cô

[BH][Hoàn] Dạ Oanh cùng Tường Vi | Hà Tiên Cô

Tác giả:

2892 136

Tác phẩm: Dạ Oanh cùng Tường Vi Tác giả: Hà Tiên Cô Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Sở thuộc hệ liệt: Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (100 chương) Số lượng từ toàn văn: 354367 chữ Tác phẩm tích phân: 242,836,384 Nội dung nhãn mác: Niên hạ đô thị tình duyên cận thủy lâu đài ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Diệp Oanh, Thẩm Tường Vi ┃ nhân vật phụ: Tiểu Lạt Bá, vườn hoa ┃ cái khác: Raw: novelid=6667415 (Published: 28/06/2022 - 14/10/2022)

[BH][Hoàn] Giả cao bốn sau chủ nhiệm lớp là ta tiền nhiệm | Bãi Độ Điểu

[BH][Hoàn] Giả cao bốn sau chủ nhiệm lớp là ta tiền nhiệm | Bãi Độ Điểu

Tác giả:

3519 147

Tác phẩm: Giả cao bốn sau chủ nhiệm lớp là ta tiền nhiệm Tác giả: Bãi Độ Điểu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - kinh dị Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (152 chương) Số lượng từ toàn văn: 550853 chữ Tác phẩm tích phân: 154,391,984 Nội dung nhãn mác: Linh dị thần quái gương vỡ lại lành Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Thạch Mạn, Khổng Tri Vãn ┃ nhân vật phụ: Cái khác ┃ cái khác: Raw: novelid=6491501 @Bích Như (Published: 08/08/2022 - 29/01/2023)

[BH][Hoàn] Thỏ trắng đường | Cố Lai Nhất

[BH][Hoàn] Thỏ trắng đường | Cố Lai Nhất

Tác giả:

2515 77

Tác phẩm: Thỏ trắng đường Tác giả: Cố Lai Nhất Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Không rõ Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (98 chương) Số lượng từ toàn văn: 545867 chữ Tác phẩm tích phân: 307,242,304 Nội dung nhãn mác: Niên hạ tình hữu độc chung tương ái tương sát trưởng thành Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Quý Đồng, Thẩm Hàm Yên ┃ nhân vật phụ: Mạc Xuân Lệ, Hề Ngọc, Quý Duy Dân ┃ cái khác: Raw: novelid=6667198 (Published: 11/07/2022 - 17/10/2022)

[BH] Ngược văn nữ chủ thành dính người tinh | Tang Tang Tang Chi

[BH] Ngược văn nữ chủ thành dính người tinh | Tang Tang Tang Chi

Tác giả:

6158 287

Tác phẩm: Ngược văn nữ chủ thành dính người tinh [Xuyên nhanh] Tác giả: Tang Tang Tang Chi Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp Số lượng từ toàn văn: 349146 chữ Tác phẩm tích phân: 108,470,496 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung xuyên qua thời không ngọt văn xuyên nhanh Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Vưu Thính ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7555701 (Published: 26/12/2022 - ???)

[BH][Hoàn] Đang hot sao nữ mang thai đối thủ một mất một còn hài tử

[BH][Hoàn] Đang hot sao nữ mang thai đối thủ một mất một còn hài tử

Tác giả:

7844 302

Tác phẩm: Đang hot sao nữ mang thai đối thủ một mất một còn hài tử Tác giả: Lô Yên Song Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (125 chương) Số lượng từ toàn văn: 412787 chữ Nội dung nhãn mác: Sinh con giới giải trí ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lạc Yên, Kiều Lộ ┃ nhân vật phụ: Tiếp theo bản 《 hư tình 》GL ┃ cái khác: Raw: novelid=6793436 @Bích Như (Published: 06/07/2022 - 07/12/2022)

[BH][Hoàn] Cùng tỷ tỷ tiền nhiệm thử cưới sau | Cửu Cửu Hòa

[BH][Hoàn] Cùng tỷ tỷ tiền nhiệm thử cưới sau | Cửu Cửu Hòa

Tác giả:

5925 233

Tác phẩm: Cùng tỷ tỷ tiền nhiệm thử cưới sau Tác giả: Cửu Cửu Hòa Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Sở thuộc hệ liệt: Thịnh Kinh bốn bộ khúc Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp (Đã hoàn 76c chính văn) Số lượng từ toàn văn: 273684 chữ Tác phẩm tích phân: 104,569,720 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên tình hữu độc chung tình yêu và hôn nhân ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hạ Trục Khê, Thẩm Tĩnh Tùng ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Cưới trước yêu sau, thầm mến Raw: novelid=5574688 (Published: 21/03/2023 - 05/06/2023 (Chính văn)

[BH][Hoàn] Chi Chi tỷ tỷ, ta không nghĩ cố gắng | Cẩm Nhất Bạch

[BH][Hoàn] Chi Chi tỷ tỷ, ta không nghĩ cố gắng | Cẩm Nhất Bạch

Tác giả:

1612 78

Tác phẩm: Chi Chi tỷ tỷ, ta không nghĩ cố gắng Tác giả: Cẩm Nhất Bạch Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (84 chương) Số lượng từ toàn văn: 311774 chữ Tác phẩm tích phân: 50,910,688 Nội dung nhãn mác: Trời đất tác thành xuyên qua thời không trùng sinh ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hoa Triều x Mạnh Nam Chi ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Chuyên mục có hoàn tất văn Raw: novelid=6896255 (Published: 12/03/2023 - 09/06/2023)

[BH][Hoàn] Xuyên thành luyến ái não tra phản diện | Phương Tiện Diện Quân

[BH][Hoàn] Xuyên thành luyến ái não tra phản diện | Phương Tiện Diện Quân

Tác giả:

11039 537

Tác phẩm: Xuyên thành luyến ái não tra phản diện Tác giả: Phương Tiện Diện Quân Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (109 chương) Số lượng từ toàn văn: 383738 chữ Tác phẩm tích phân: 236,929,888 Nội dung nhãn mác: Ngọt văn xuyên thư nữ giả nam trang sảng văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Triệu Thương Dung; Vương Diêu Sương ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7111264 (Published: 05/02/2023 - 03/06/2023)

[BH][Hoàn] Không thể vượt qua | Đông Phương Độ

[BH][Hoàn] Không thể vượt qua | Đông Phương Độ

Tác giả:

3094 84

Tác phẩm: Không thể vượt qua Tác giả: Đông Phương Độ Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (206 chương) Số lượng từ toàn văn: 671555 chữ Tác phẩm tích phân: 157,796,368 Tác phẩm vinh dự: ⭐ Kim bài đề cử Nội dung nhãn mác: Cường cường đô thị tình duyên tình hữu độc chung ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Ninh Cửu Vi, Tô Cảnh Lan ┃ nhân vật phụ: Văn Uyển Diên, Thẩm Lan Ngôn ┃ cái khác: Bách hợp Raw: novelid=3556327 @Bích Như (Published: 31/01/2022 - 24/05/2023)

[BH] Phản diện Ma tôn tẩy trắng sổ tay | Thất Thiên Chiết Hí

[BH] Phản diện Ma tôn tẩy trắng sổ tay | Thất Thiên Chiết Hí

Tác giả:

1845 98

Tác phẩm: Phản diện Ma tôn tẩy trắng sổ tay [trùng sinh] Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp Số lượng từ toàn văn: 591288 chữ Tác phẩm tích phân: 277,352,512 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung ngược luyến tình thâm tiên hiệp tu chân trùng sinh Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Ninh Phất Y, Chử Thanh Thu ┃ nhân vật phụ: Ninh Trường Phong, Liễu Văn Trúc, Thu Diệc ┃ cái khác: Raw: novelid=6368402 (Published: 25/12/2022 - ???)