TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
[Chuyển Ver] Dù chỉ một giây trong đời - Truyen1h

Fanfiction

Hoàn thành

2018-06-21

[Chuyển Ver] Dù chỉ một giây trong đời

1573 lượt thích / 24776 lượt đọc
Đây là truyện chuyển ver của tác giả Drleefamily (Nước Mắt Nhân Mã) . Được chuyển từ cặp đôi Gilenchi mà au rất yêu quý . Đã được sự đồng ý chuyển ver của tác giả !