TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Đoản Văn of bé Ninh moe moe - Truyen1h

Fanfiction

Đang cập nhật

2020-08-08

Đoản Văn of bé Ninh moe moe

47 lượt thích / 476 lượt đọc
Đây là fic do tôi ship nhá ! ai không thích click back couple tôi viết chủ yếu về Ôn Ninh của Trần Tình Lệnh nhé Giang Trừng x Ôn Ninh Tông lam x Ôn ninh
Có thể bạn thích?
( Kim Tử Hiên ) tái thế vì tiên

( Kim Tử Hiên ) tái thế vì tiên

Tác giả:

1973 185

Nguồn LOFTER Bổn văn tay xé giang ghét ly, tay xé Ngụy Vô Tiện, tay xé Lam Vong Cơ, dỗi kim lăng, kim lăng phấn, giang ghét ly phấn, hiên ly phấn, quên tiện phấn, Ngụy Vô Tiện phấn đừng tới chửi đổng, trèo tường.

[Hiên Trừng] Vạn Trượng Sóng To

[Hiên Trừng] Vạn Trượng Sóng To

Tác giả:

2229 197

Nguồn Lofter Tác giả: ζั͡ޓއއއ.春茶 //ooc báo động trước hắc hóa trừng trừng báo động trước \\ // chủ tuyến ngược quên tiện chi nhánh hiên trừng đường \\ // cảm tạ đọc ww\\

Teddy Xứng Liên, Thiên Trường Địa Cửu

Teddy Xứng Liên, Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả:

1147 84

Nguồn Lofter Tác giả: 阿年 Tên: 泰迪配莲,天长地久 Dỗi quên tiện Dỗi giang ghét ly Dỗi giang phong miên Dỗi Ngụy Vô Tiện Dỗi Lam Vong Cơ Dỗi Lam Khải Nhân Dỗi Lam gia mọi người Trở lên phấn chớ nhập, góc trái phía trên thỉnh, cảm ơn

[Hiên Trừng] Hoàng Hôn Sau

[Hiên Trừng] Hoàng Hôn Sau

Tác giả:

1293 116

Nguồn Lofter Tác giả: 是奶茶吖 Giả thiết Kim Tử Hiên không có cưới giang ghét ly Giả thiết giang trừng trọng sinh tính chuyển Bổn văn dỗi nhân vật có Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, giang ghét ly, lam hi thần, giang phong miên, ôn ninh

『 Ma Đạo Đọc Thể 』 Tương Lai

『 Ma Đạo Đọc Thể 』 Tương Lai

Tác giả:

2196 189

Nguồn Lofter Tác giả: 咕老师

Mặt Trời Chói Chang Bất Diệt

Mặt Trời Chói Chang Bất Diệt

Tác giả:

4443 371

Nguồn Lofter Tác giả: 阿年 Tên: 烈日不灭 ABO, hư cấu, nguyên gáy sách cảnh Ngu phu nhân tái giá, tẩy trắng Ôn thị Dỗi giang củ sen, giang tra nam, lam Teddy, Ngụy bạch liên, kim phu nhân, Nhiếp đồ tể...... CP: Kim Tử Hiên x giang trừng, ôn nếu hàn x ngu tím diều, ôn trục lưu x ôn tiều, nguyên sang nhân vật ôn diệp x Mạnh dao ( suy xét tiện ly ) ôn húc x Tiết dương

Cũ Văn Tân Phát

Cũ Văn Tân Phát

Tác giả:

621 39

Nguồn Lofter

【 Hiên Trừng 】 Sinh Mà Cao Quý

【 Hiên Trừng 】 Sinh Mà Cao Quý

Tác giả:

795 80

Tác giả: 璃 Tên: 【轩澄】生而高贵 Thời gian tuyến: Quan Âm miếu ba năm sau Có nguyên sang nhân vật lên sân khấu, tỷ như giang vũ cp: Hiên trừng Phó cp: Lăng vũ / vũ lăng chờ ( khả năng đi ) Xem như đọc thể ( đi ) Giang trừng, Kim Tử Hiên chuyển thế, quý tộc giả thiết, có ma pháp lên sân khấu. Vô pháp tiếp thu giả thỉnh rời khỏi, chủ yếu là hiên trừng lương quá ít, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Lần đầu tiên viết văn, học sinh tiểu học hành văn, viết không hảo thỉnh thứ lỗi 😊

[Hiên Trừng] Trọng Sinh Ân Thù Đều Còn Khanh

[Hiên Trừng] Trọng Sinh Ân Thù Đều Còn Khanh

Tác giả:

2132 152

Nguồn Lofter Tác giả: ༀཉི浅若洛晚卿晚吟༃(梧桐) Tên:重生恩仇均还卿 Bổn văn song trọng sinh, giang trừng, Kim Tử Hiên nắm tay cộng trọng sinh! Mang theo kiếp trước tu vi, giang trừng vì Kim Đan hậu kỳ, Kim Tử Hiên bởi vì qua đời sớm ( tử hiên a....), giả thiết vì Kim Đan trung kỳ. Hiên trừng hai người kiếp trước liền cho nhau thích, nhưng bởi vì thế tục quan hệ vô pháp lại cùng nhau, này một đời, liền không có thế tục thành kiến! Mang theo ký ức liên thủ dỗi người! Ngu phu nhân đá rơi xuống giang tra nam, vứt bỏ giang củ sen! Giả thiết ôn nếu hàn niên thiếu khi thích ngu tím diều! Thế nào? Không tồi đi, ngô đồng cũng muốn vì hiên trừng khiêng lên một mảnh thiên địa!

【 Hiên Trừng 】 Phu Quân

【 Hiên Trừng 】 Phu Quân

Tác giả:

1440 118

Nguồn Lofter Tác giả: 原晔 Tên: 【轩澄】良人 Hiên trừng!!! Không tiếp thu được thỉnh rời khỏi! Nghiêm trọng ooc Học sinh tiểu học hành văn 〒_〒

Rũ Vân Tựa Hoạ

Rũ Vân Tựa Hoạ

Tác giả:

1843 166

Nguồn Lofter Tác giả: 倾君(永久停更) Tên: 垂云似画 Trọng độ ooc tag không ổn lao nói Quên tiện phấn chớ nhập Giang trừng độc duy, thận quan

Quấn Quýt Si Mê

Quấn Quýt Si Mê

Tác giả:

942 119

Nguồn Lofter Tác giả: 倾君 Trọng độ ooc tag không ổn lao nói Quên tiện phấn chớ nhập Giang trừng độc duy, thận quan Song song thế giới xảo diệu tránh đi sở hữu bi kịch giang trừng hồn xuyên không tránh đi sở hữu bi kịch giang trừng, thời gian tuyến tiếp Quan Âm miếu