TruyenFun có địa chỉ mới → Truyen1h.Org - Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
Những Mảnh Vỡ Con Tim - Truyen1h

Tiểu thuyết

Đang cập nhật

2022-10-05

Những Mảnh Vỡ Con Tim

5 lượt thích / 13 lượt đọc
Mỗi ngày một niềm đau mới sẽ tìm tới tôi,tôi và nhiều tôi... ___ Nơi đây chứa những nỗi đau,khả năng cao gây ức chế vì sự ngu ngốc của nu9,không thích không cần xem Thể loại:Trọng sinh,ngược Cảnh báo:có thể tục,phi logic T/g:✎Ris✐